Kapitaal vergaren via een spaarverzekering of beleggen?

Spaar via uw kapitaalverzekering!


Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Algemene informatie over deze verzekering


Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wit u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit op een vooraf bepaald moment. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.
Voor wie?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Ver­ze­kerd be­drag bij over­lij­den

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u voor de einddatum overlijdt.

Doel kapitaalverzekering
  • aflossing hypotheek (KEW)
  • studie kinderen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
  • pensioenkapitaal / lijfrentekapitaal opbouwen
Ge­zond­heid

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Winstdeling
Sommige verzekeraars hebben kapitaalverzekeringen met winstdeling. Bij een winstdelende kapitaalverzekering gaat tot wel 95% van de winst die de verzekeraar maakt naar de deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhoogt de verzekeraar het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
Keu­ze: geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij werkeloosheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u werkeloos raakt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij overlijden

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u komt te overlijden. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude. Of als uw informatie over uw gezondheid verzwijgt. 

Verzekeraars keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
Let op!
Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee!
Wanneer stopt de verzekering?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.

Pre­mie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen
  • U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen verzekeraars deze aan u uit, onder aftrek van kosten.
  • Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.
  • U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. 
U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Financieel Garant | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@financieelgarant.nl. Of bel met 085 4015078!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

Vraag bij Financieel Garant | Financieel Zeker om een goéd advies!